Lantmäteriets vässar sin kompetensförsörjning

Vid årsskiftet gavs Lantmäteriet i uppdrag att se över sin kompetensförsörjning. Nu har en rapport lämnats till regeringen.

Rapporten visar att det finns en tydlig strategi för att trygga den framtida kompetensförsörjningen. Flera insatser pågår redan med särskilt fokus på kompetens inom fastighetsbildningsområdet. Myndigheten har även satt igång ett stort förändringsarbete med målet att fler delar av handläggningen ska kunna skötas digitalt.

- Vårt förändringsarbete gör att vi kommer kunna erbjuda arbetsuppgifter med moderna och kreativa arbetssätt. Våra medarbetare kan arbeta på en nationell arena oavsett var i landet de har sin arbetsplats. Vi har en bra plan med konkurrenskraftiga villkor för hur vi ska rekrytera ännu fler erfarna medarbetare till oss och hur vi ska behålla de vi redan har, säger Ulrika Ekebjär, tf. divisionschef för Fastighetsbildning på Lantmäteriet.

Bland de åtgärder som Lantmäteriet redan arbetar med ingår bland annat att bredda rekryteringsbasen och vässa ledarskapet. Parallellt moderniserar myndigheten sin verksamhet så att den svarar upp mot samhällets krav på god service, transparens och effektiva handläggningstider.

Det utvecklingsarbete som påbörjats kommer att öka Lantmäteriets attraktivitet som arbetsgivare.

- En fungerande fastighetsbildning är avgörande för att få fram bostäder. Att Lantmäteriet lyckas rekrytera och behålla kompetent personal är naturligtvis viktigt. Myndigheten visar också att digitaliseringen ger goda möjligheter både när det gäller att ge god service och vara attraktiv som arbetsgivare, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar