LFV ska redovisa konsekvenserna av flygledning på distans

Regeringen har idag beslutat att ge Luftfartsverket i uppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av flygledning på distans inom det statliga basutbudet.

– Utvecklingen av flygledning på distans på svenska flygplatser skapar nya tekniska möjligheter men också nya utmaningar. Regeringen begär nu en samlad analys av vilka konsekvenser introduktionen av den nya tekniken innebär, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Flygledningen vid de tio flygplatser som staten ansvarar för och som utgör det nationella basutbudet utförs av Luftfartsverket. Luftfartsverket och Swedavia planerar att driva flygledning på distans från en gemensam central för fyra flygplatser i Kiruna, Östersund, Umeå och Malmö.

Luftfartsverket får nu i uppdrag att ta fram en samlad analys och redovisning av konsekvenserna av en utbyggd flygledning på distans för flygplatserna inom det statliga basutbudet. Konsekvensbeskrivningen bör innefatta långsiktiga aspekter av driftsförutsättningar, ekonomiska förutsättningar, effektivitet, säkerhet, redundans och effekter för totalförsvaret samt regionala effekter inklusive centralisering.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?
Regeringsuppdrag publiceras på regeringen.se efter att de har expedierats.

Infrastrukturministern på sociala medier
Tomas Eneroth på Facebook
Tomas Eneroth på Twitter

 

 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Media

Media