Lyckat koncept för digital delaktighet ska spridas till fler

Regeringen har gett Internetstiftelsen (IIS) medel som ska användas för att etablera DigidelCenter i ett antal kommuner. Etableringen ska syfta till att stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik.

Den snabba digitaliseringen av samhället innebär en utveckling där allt mer sker på nätet. Alla människor ska kunna ta del av dessa tjänster. De som idag inte använder digitala lösningar behöver få stöd som krävs för att kunna vara med.

Redan idag stödjer Internetsstiftelsen Motala DigidelCenter på Motala bibliotek. Nu vill man vidareutveckla konceptet och sprida det till fler orter.

- Jag har själv besökt Motala och är väldigt imponerad av verksamheten där. Digidelcentret är en mötesplats där människor som känner sig ovana med den nya tekniken får hjälp att lösa problem eller komma igång med att använda digitala tjänster. Det är Sverige när det är som bäst, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Faktaruta:

Internetstiftelsen är en oberoende, allmännyttig organisation som ansvarar för den svenska toppdomänen .se. Internetstiftelsen har sedan 2008 arbetat för att öka den digitala delaktigheten och var en av initiativtagaren till Digidelnätverket.

Genom regeringsbeslut har Internetstiftelsen fått ett ekonomiskt bidrag om 9 600 000 kronor för år 2018. Avsikten är att främja och bistå kommuner i etablerandet av 5–10 lätt tillgängliga, fysiska och bemannade DigidelCenter. Etableringen ska syfta till att stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens samt få hjälp med digitala tjänster och teknik för att aktivt kunna välja digitala alternativ.

Mer om DigidelCenter i Motala
https://www.motala.se/uppleva-och-gora/bibliotek/service-och-tjanster-hos-biblioteket/digidelcenter/

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar