Mehmet Kaplan deltar på Nordiskt ministerrådsmöte

Stadsutveckling i fokus när bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltar på Nordiska ministerrådsmötet för näring, energi och regionalpolitik i Köpenhamn måndagen den 27 april.

Mehmet Kaplan kommer att delta på Nordiska ministerrådsmötet för näring, energi och regionalpolitik där fokus kommer ligga på stadsutveckling. Under dagen kommer ministern även att tala vid öppningsceremonin för konferensen Nordic Built Cities Arena.

Bostads- och stadsutvecklingsminstern deltar också vid en presentation av Nordic Built Cities tillsammans med den danska ministern för By, Bolig og Landdistrikter samt for nordisk samarbejde, Carsten Hansen. Media är välkomna att delta vid presentationen.

Mehmet Kaplan avslutar sitt besök i Köpenhamn med ett studiebesök i området Sundholmskvarterat på Amager vilket är ett område som belyser hur man hanterar och förebygger sociala problem genom bra boende och närmiljö med exempelvis grönsaksodlingar samt projekt för barn och ungdomar. Media är välkomna att delta vid studiebesöket.

Tid och plats
Tid: presentation av Nordic Built Cities, måndagen den 27 april klockan 09.30 – 09.50. Öppningsceremoni klockan 10.00 – 10.40
Plats: DR Koncerthuset, DR Byen, Ørestads Boulevard 13, Köpenhamn

Fakta: Nordic Built Cities
Nordic Built Cities är ett flaggskeppsprojekt under Danmarks ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2015. Projektet ska leda till utveckling och marknadsföring av innovativa koncept för attraktiva, smarta och hållbara stadsområden i Norden. Inom ramen för projektet genomförs en pristävling där de intressantaste och mest innovativa projekten kommer att belönas. Projektet leds av Nordic Innovation under Nordiska ministerrådet och ska genomföras 2015-2017.

Kontakt:
Hakim Belarbi
Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
Tel. 072-543 74 56
hakim.belarbi@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar