Mer miljövänligt byggande med resurseffektiv användning av byggmaterial

Den 20 juni tog bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson emot ett delbetänkande av Kommittén för modernare byggregler. Kommittén presenterade två förslag som ska leda till minskad miljöpåverkan under byggprocessen och resurseffektiv byggmaterialanvändning.

Sverige behöver standardiserade byggregler för att samhällsbyggnationen ska kunna öka i takt. I februari 2017 tillsatte regeringen utredningen om en genomgripande översyn av byggreglerna. Kommittén för modernare byggregler överlämnande sitt första betänkande i december 2017 till bostadsminister Peter Eriksson.

I det andra, som överlämnades den 20 juni, har utredningen tittat på behovet av styrmedel för att minska miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt farliga ämnen under byggprocessen. Kommittén har också tittat på om det finns behov av reglering för att främja resurseffektiv användning av byggmaterial.

I sitt delbetänkande föreslår kommittén att:

  • en innehållsförklaring ska följa med byggprodukter i syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för resurseffektiv produktanvändning.
  • ge Vinnova i uppdrag att under tio år skapa grupper med aktörer som har avgörande inflytande på val av byggmaterial. Vinnova ska också lämna bidrag till utvecklings- och forskningsstudier i syfte att åstadkomma nära-nollavfallbyggnader genom återanvändning och återvinning av byggmaterial och produkter. Vinnova ska även bedriva informationsspridning om erfarenheter från beställargrupperna arbete, utvecklings- och forskningsstudier till relevanta mottagare.

Länk till betänkande:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/resurseffektiv-anvandning-av-byggmaterial/

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar