Mikael Damberg besöker internationellt bioteknikföretag

I dag besöker närings-och innovationsminister Mikael Damberg det forskande läkemedelsföretaget Sobi i Stockholm för att få information om utvecklingsarbetet att hitta lösningar för patienter med sällsynta sjukdomar genom framför allt biologiska läkemedel.

Inom regeringens samverkansprogram Life science har Sveriges höga kunskapsnivå och kompetens lyfts fram som viktig grund för satsningen på att Sverige ska ta en tätposition inom life science och utveckling och produktion av framtidens biologiska läkemedel. Sobi arbetar främst med läkemedel för sällsynta sjukdomar. Marknaden för läkemedel för sällsynta sjukdomar anses ha god tillväxtpotential och är en möjlighet för svensk life science. Sobi har bidragit till att öka utveckling och produktionen genom att utnyttja svenskt kunnande och har nyligen flyttat produktion till Sverige.

Närings- och innovationsminister Mikael Dambergs besök kommer att bestå av en processbeskrivande rundvandring i lokaler där tillverkning av innovativa biologiska läkemedel sker.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Daniel Ferreira.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Om regeringens strategiska samverkansprogram:

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar