Mikael Damberg deltar i konferensen ”Digitalisera nu”

På torsdag den 8 juni deltar närings-och innovationsminister Mikael Damberg på konferensen ”Digitalisera nu” som arrangeras av Vinnova och Tillväxtverket inom ramen för regeringens samverkansprogram Uppkopplad industri och nya material och strategin Smart industri.

Konferensen riktar sig till företag. Syftet är att ge råd om hur de kan fortsätta sin digitalisering och ta nästa steg. Mikael Damberg kommer att hålla ett tal om regeringens syn på svensk industri i framtiden och vad regeringen gör för att underlätta ett ökat tempo av digitalisering. Efter sitt tal kommer Mikael Damberg att medverka i ett panelsamtal med representanter från Vinnova, Tillväxtverket och industriföretagen.

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 i Stockholm.
Tid: Torsdagen den 8 juni klockan 14.45

Media är välkommen att delta. Kontakta Daniel Ferreira för intresseanmälan.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Om regeringens strategiska samverkansprogram:

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar