Mikael Damberg inviger nationell plattform för smarta och hållbara städer

Måndagen den 8 maj inviger närings- och innovationsminister Mikael Damberg Smart City Sweden som är en nationell plattform för smarta och hållbara städer. De har sina lokaler i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Där presenteras lösningar och goda exempel på hållbar stadsutveckling.

Tid: 8 maj 2017 11:30
Plats: Hammarby Sjöstad, Stockholm

I Smart City Sweden presenteras erbjudanden från svenska företag som i förlängningen kan bidra till exportaffärer. Om det saknas svenska lösningar görs gemensamma lösningar tillsammans med våra nordiska grannländer för att komplettera de svenska erbjudandena.

Sverige har lösningar på flera av de globala utmaningarna och genom de strategiska samverkansprogrammen pekar offentliga aktörer, näringsliv och akademi ut prioriterade insatser. Ett av regeringens strategiska samverkansprogram fokuserar på den smarta staden där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt – med människan i centrum.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Mer om de strategiska samverkansprogrammen:

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar