Mikael Damberg på innovationsresa till USA

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg reser till USA den 20-22 april för att få en bättre inblick i innovationsekosystemet i Silicon Valley. Även riskkapital, robotisering och digitalisering står på innovationsagendan.

Under resan träffar Mikael Damberg företag, universitet, entreprenörer och riskkapitalbolag för att utbyta erfarenheter. Närings- och innovationsministern besöker bland annat svenska företag i Silicon Valley för att diskutera deras utmaningar i USA samt Nordic Innovation House för att prata med nordiska start-ups. Mikael Damberg besöker också företag som t.ex. Facebook, experter inom digital hälsa, inkubatorer och Standford University.

– Jag reser till USA och Silicon Valley för att lära mig mer och inhämta kunskap till regeringens innovationspolitik. Vi vill säkerställa att Sverige möter den snabba globala utvecklingen på ett sätt som gör att vi har hög innovationsförmåga under lång tid framöver. Regeringens innovationspolitik kommer att inriktas på satsningar för att möta samhällsutmaningar som t.ex. energi, transport, klimat och hälsa. Då kan vi bädda för att de lösningar vi får fram i Sverige kan ha en global efterfrågan, och på så vis stärka export och jobb, säger Mikael Damberg.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar