Mikael Damberg talar på Svensk Näringslivs inspirationsdag

Onsdag 20 januari är Mikael Damberg huvudtalare på Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett förbättrat företagsklimat som hålls i Stockholm.

Inspirationsdagen har arrangerats flera år i rad för att samtala om hur man kan förbättra kommunens företagsklimat. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer att berätta om regeringens arbete för stärkt konkurrenskraft och ökat företagande.

När: Onsdag 20 januari, kl. 12.45
Var: Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar