Näringsminister Björn Rosengren kommenterar SAAB:s bud på Celsius

Näringsminister Björn Rosengren kommenterar SAAB:s bud på Celsius - Affären känns spontant riktig och industriellt intressant, säger näringsminister Björn Rosengren. - Vi kommer naturligtvis att fästa stor vikt vid den rekommendation som görs av Celsius styrelse. Regeringen kommer nu snarast att analysera förslaget och studera effekterna av sammanslagningen i detalj innan den tar ställning. - Därefter kommer regeringen att besluta om man skall föreslå riksdagen att staten säljer sina aktier i Celsius. Detta sker i sådana fall i en proposition till riksdagen, säger näringsministern. Staten äger aktier i Celsius motsvarande 25% av kapitalet och 61,7% av rösterna. En avyttring av statens röststarka aktier i Celsius kräver riksdagens godkännande. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar