Nationell statistik om kulturella och kreativa näringar i Sverige

I dag 6 november presenterar Tillväxtverket ny officiell nationell svensk statistik om kulturella och kreativa näringar som är baserat på ett uppdrag från regeringen.

Regeringen gav 14 juni 2016 Tillväxtverket i uppdrag att utveckla statistik för de kulturella och kreativa näringarna. Uppdraget har omfattat:

  • Fastställning av en definition av de kulturella och kreativa näringarna
  • Beräkningar av de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP
  • Utformning av mätmetoder och modeller som möjliggör regionala och branschvisa utbrytningar
  • Säkerställning av variabler som export och import, sysselsättning, omsättning, förädlingsvärden och lönenivåer
  • Uppgifterna ska enkelt kunna uppdateras över tid

Frågan om att fastställa statistik för de kulturella och kreativa näringarna har varit på agendan i flera år. Både branscher och myndigheter har efterfrågat statistik och metoder för att kunna analysera och följa utvecklingen. Frågan är komplex, dels när det gäller SNI-koder och det statistiska systemet, dels för att det finns immateriella och kulturella värden som är svåra att mäta. Konstnärer och kreatörer kan exempelvis använda företag som medel för att nå sociala och miljömässiga mål. Därför har regeringen gett detta uppdrag med syfte att skapa statistik för att följa de ekonomiska värdena som ska utgöra en utgångspunkt för utveckling av både statistiken och mätmetoder för de kulturella och kreativa näringarna. I förlängningen bidrar detta till att synliggöra de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till svensk tillväxt och export.

Statistiken har tagits fram i ett samarbete mellan Tillväxtverket, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statens kulturråd och Statistiska Centralbyrån.

Regeringen mottog rapporten den 31 oktober 2017. I dag presenterar Tillväxtverket resultatet från uppdraget på ett seminarium.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Genvägar
Tillväxtverket: Premiär för Kreametern
Tillväxtverkets livesändning

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Näringsdepartementet på Twitter
​Näringsdepartementets webbplats

Mikael Damberg på sociala medier
Mikael Damberg på Twitter
Mikael Damberg på Facebook

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.