Norden och Baltikum ska samarbeta om artificiell intelligens

Sverige har ordförandeskapet i nordiska ministerrådet under 2018. Måndag den 14 maj signeras en AI-deklaration mellan de nordiska och baltiska länderna.  

Media är välkomna. 

Tid och plats: måndagen den 14 maj 14.30-15.00, Rosenbad.

OBS! Entré genom Kopparporten. Kom i god tid för att hinna till lokalen där signering sker. Kopparporten öppnar kl 14.00. Medtag legitimation.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar