Nordiska ministrar besöker Sollentuna

I morgon, den 29 maj, kommer bostadsminister Peter Eriksson att tillsammans med kollegor från de nordiska länderna besöka Dagmejans kvarter i Sollentuna. I kvarteret håller industriellt byggda flerbostadshus i trä att uppföras.

Bostadsminister Peter Eriksson besöker tillsammans med kollegor från övriga nordiska länder byggarbetsplatsen där företaget Lindbäcks uppför flerbostadshus i trä.

Lindbäcks VD Linda Rosén kommer att berätta om industriellt byggande och visa hur husen på arbetsplatsen byggs ihop.

Media är välkomna att delta under besöket. Vid intresse kontakta pressekreterare Carl-Martin Vikingsson.

Tid: Tisdag den 29 maj, kl 15.25
Plats: Sörmlandvägen 5, Sollentuna.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar