Nu börjar samordningen för ökat bostadsbyggande

Tisdagen den 15 maj bjuder utredningen Samordning för bostadsbyggande in till seminarium för att presentera uppdraget. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson inleder seminariet med att informera om regeringens arbete för ökat och hållbart bostadsbyggande.

Trots att byggtakten ökat avsevärt de senaste åren saknas ca 600 000 bostäder fram till 2025 enligt Boverkets prognos från juli 2017. Byggtakten behöver därför fortsätta hållas hög samtidigt som det finns ett allt mer uppenbart behov av att hitta sätt att bygga bostäder som befolkningsgrupper med lägre inkomst har råd.

I december 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att samordna bostadsbyggandet i Sverige. Syftet med utredningen är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Uppdraget är delvis en fortsättning av det tidigare utredningsuppdraget Större samlade exploateringar med hållbart byggande, som resulterade i överenskommelser med kommuner som direkt och indirekt leder till cirka 100 000 bostäder.

Startseminarium för utredningen Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08)

Tid: Tisdag den 15 maj, kl. 13.30 – 16.00

Plats: Haymarket, Hötorget, Stockholm

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar