Ny generaldirektör utsedd för Exportkreditnämnden

Regeringen har utsett Anna-Karin Jatko till ny generaldirektör och chef för Exportkreditnämnden. Anna-Karin Jatko kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef i Regeringskansliet och tillträder sin tjänst den 1 april i år.

Exportkreditnämnden är en myndighet som har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering och konkurrenskraft genom att erbjuda konkurrenskraftiga exportkredit- och investeringsgarantier.

- Exportkreditnämnden är en viktig aktör i arbetet med att genomföra flera av insatserna i Sveriges exportstrategi som presenterades av regeringen i september 2015. Därför är jag glad att regeringen idag har utnämnt Anna-Karin Jatko till ny generaldirektör och chef för Exportkreditnämnden. Anna-Karin Jatko har en gedigen erfarenhet från såväl den finansiella sektorn som från statlig förvaltning, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Anna-Karin Jatko efterträder Karin Apelman.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar