Nya regler om gryningsräder

Regeringen har idag beslutat om en proposition avseende säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar.

Regeringen har idag beslutat att de regler som redan finns idag och som ger Konkurrensverket möjlighet att efter beslut av Stockholms Tingsrätt göra oanmälda platsundersökningar eller så kallade gryningsräder, ska kompletteras.

Regeringens föreslår bland annat att Konkurrensverket efter samtycke från företaget ska få flytta information från till exempel datorers hårddiskar från företaget till Konkurrensverket för närmare granskning. Det handlar bland annat om material som rör bokföring och affärshandlingar. Det arbetssätt som redan praktiseras slås därmed fast i lag och skapar en tydlighet liksom trygghet för alla inblandade.

– I Konkurrensverkets tillsynsuppdrag att säkerställa en effektiv konkurrens på marknaden ingår att skaffa bevis mot olagliga karteller och då företag missbrukar en dominerande ställning på marknaden. Med den proposition som regeringen beslutat om idag blir det tydligt för alla vad det är som gäller vid gryningsräder, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar