Nytt avtal om nordiskt samarbete i konkurrensfrågor

Regeringen har beslutat om en proposition som ger konkurrensmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge utökade möjligheter att samarbeta mot konkurrensbrott.

Det nya nordiska avtalet kommer underlätta utredningar som rör företagskoncentrationer, karteller och missbruk av en dominerande ställning där konkurrenter, kunder och leverantörer bedriver verksamhet i andra nordiska länder eller över gränserna.

– Jag välkomnar att myndigheterna får dessa förbättrade möjligheter att samarbeta och till exempel genomföra gryningsräder. Det är bra att också Finland nu ingår i samarbetet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Avtalet ersätter ett tidigare avtal från 2003 och innebär att konkurrensmyndigheternas befogenheter utökas från underrättelser och utbyte av information till att också avse bistånd med inhämtande av information och inspektioner hos företag.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

När blir propositionen tillgänglig digitalt?
Propositionen publiceras på regeringen.se efter att den har överlämnats till riksdagen.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Näringsdepartementet på Twitter
​Näringsdepartementets webbplats

Mikael Damberg på sociala medier
Mikael Damberg på Twitter
Mikael Damberg på Facebook

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.