Ombyggnad av väg 160 i Orust kommun kan tidigareläggas

Idag tar regeringen beslut om att Trafikverket får tidigarelägga byggandet av väg 160 mellan Säckebäck och Varekil genom förskottering (räntefria lån) från Orust kommun.

Ombyggnaden av väg 160 till gång- och cykelväg görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för såväl bilister och cyklister som gående. En ny väg ska byggas strax öster om den befintliga vägen. Byggstarten är planerad till 2014.

Kontakt

Mychele Östman
Pressekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
08-405 51 50
070-771 16 34

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera