Överenskommelse om fri roaming godkänd och klar

I dag beslutade Europaparlamentet att godkänna den kompromiss som förhandlats fram mellan EU:s medlemsstater kring roamingavgifter som operatörer tar ut av varandra.

- Jag är glad över att Europaparlamentet nu formellt har godkänt överenskommelsen med ministerrådet som innebär att EU:s konsumenter till slut får fri roaming inom EU. Det har varit en lång resa där regeringen ihärdigt verkat och fått genomslag för en hållbar lösning som fungerar för hela EU – även de mest uppkopplade konsumenterna, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Överenskommelsen innebär att konsumenter från och med den 15 juni inte behöver betala tilläggsavgifter för roaming inom EU då det finns ett tak som begränsar hur stora avgifter operatörerna får ta ut sinsemellan för att tillhandahålla roamingtjänster. Avgiftstaket på grossistnivå för data börjar på €7,7/GB år 2017, för att årligen sjunka ned till €2,5 år 2022.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar