Peter Eriksson deltar i seminarium om artificiell intelligens

På onsdag den 14 juni anordnar Digitaliseringsrådet ett seminarium om digitaliseringens möjligheter med fokus på artificiell intelligens (AI). Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson deltar under seminariet som kommer att webbsändas via Digitaliseringsrådets hemsida.

Digitaliseringsrådet har som uppgift att främja genomförandet av regeringens samlade digitaliseringspolitik. Rådet består av tio ledamöter och leds av bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Onsdagens seminarium kommer fokusera på frågorna:
- Vilka är AI:s möjligheter på kort och lång sikt?
- Hur kan dessa möjligheter utvecklas som område och specifikt i Sverige?
- Hur kan vi använda AI:s möjligheter i Sverige?

Seminariet kommer att webbsändas via digitaliseringsradet.se.

Media är varmt välkomna att delta. Anmälan sker till anders.hektor@digitaliseringsradet.se

Tid: Onsdag den 14 juni, kl. 8.30
Plats: Näringsdepartementet

Länk till Digitaliseringsrådets hemsida
http://digitaliseringsradet.se/

Länk till artikel om digitaliseringsrådet.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/digitaliseringsradet--ett-verktyg-for-aktivt-ledarskap-inom-digitaliseringspolitiken/

Kontakt:
Martin Kling
t.f. Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 070 5395729
Martin.kling@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar