Peter Eriksson i digitaliseringsmöte med fransk it-minister

I dag på morgonen träffar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson den franska statssekreteraren med huvudansvar för områdena digitalisering och innovation, Axelle Lemaire.

Den franska statssekreteraren kommer till Sverige och mötet med Peter Eriksson i kontaktskapande och utbildningssyfte. Axelle Lemaire är intresserad av den svenska digitala strategin, de gemensamma digitala frågorna länderna emellan och Open Government Partnership.

Tid: Måndag den 24 oktober, kl. 9.30
Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Kontakt:
Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
070-2729651      
agnetha.bostrom@regeringskansliet.se

                            

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar