Peter Eriksson inviger portal för testbäddar

Idag den 31 maj 2018 deltar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson vid invigningen av swedishtestbeds.com, en testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande – en fråga som också är prioriterad inom regeringens samverkansprogram Smarta städer.

Swedishtestbeds.com är en portal som ska ge en överblick över befintliga testbäddar inom digitaliserat samhällsbyggande. En testbädd är en miljö där man kan testa nya tekniker i en kontrollerad, simulerad eller verklig användarmiljö.

- Vi har idag många testbäddar men de är inte tillräckligt kända och samordnade. Jag tror att Swedishtestbeds.com kommer att bidra till en bättre överblick och samordning av befintliga testbäddar, så att våra svenska innovationer snabbare kommer ut på marknaden och kan bidra till effektivare processer, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Regeringen arbetar för att Sverige ska fortsätta vara en globalt attraktiv plats för framstående forskning och innovation. Regeringen har lanserat Testbädd Sverige för att kraftsamla för innovation och att nya idéer och lösningar testas i Sverige. Projektet Testbäddsportalen har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Tid och plats
31 maj 2018
Helio Works, Kistagången 12, 164 40 Kista

16.00 Invigning
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, invigningstal och öppning av portalen

Övriga medverkande:
Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad
Lars Stehn, Smart Built Environment
Filip Kjellgren, Vinnova, Testbädd Sverige
Jon Haag, RISE
Ludovic Bouveron, fransk-svenska handelskammaren

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar