Peter Eriksson medverkar i seminarium framtidens bostäder

I dag den 7 april deltar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett delseminarium i seminarieserien Activity Based City, ABC-staden 2.0. Dagens del går under temat: Hur ska vi bo och leva i framtiden? Den goda (bo)staden och digitalisering

ABC-staden 2.0 har initierats av företagen Skanska, Scania, WSP och MTR i syfte att lyfta fram hur städer och stadsdelar ska utformas för att bäst möta framtida utmaningar och möjligheter.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson kommer hålla ett anförande och delta i ett panelsamtal.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar