Regeringen beslutar om extra stöd för godstransporter med tåg för miljöns skull

Regeringen har beslutat att avsätta 389 miljoner kronor i år och 174 miljoner kronor för 2019 för att stärka järnvägens konkurrenskraft och få fler att välja tåget för att skicka gods. Godstågsoperatörer kan söka stödet.

Järnvägar är ett miljövänligt sätt att transportera gods. Genom att erbjuda en miljökompensation vill Regeringen göra det lättare för en kund att välja att transportera sitt gods med tåg.

Stödet betalas ut till godstågsoperatörerna och ska användas till att sänka priset för kunden. Det är en förutsättning för att stödet ska beviljas. Stödet betalas efter ansökan ut retroaktivt för utfört transportarbete och baseras på antalet transporterade tonkilometer.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar