Regeringen beviljar verksamhetsbidrag till HSSL

Regeringen har idag beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva verksamhetsbidrag med 45 000 000 kronor för perioden 2016–2018.

Bidraget ska användas till att stimulera och stödja lokal utveckling i alla delar av landet. Det civila samhällets roll för frågor som rör mångfald och integration ska uppmärksammas.

- De insatser som Hela Sverige ska leva genomför medverkar till lokal utveckling i hela landet. Det handlar om insatser som är viktiga i såväl landsbygder som i mer tätbefolkade områden. Det blir också allt viktigare att frågor som rör mångfald och integration uppmärksammas i detta sammanhang, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Therese Knapp
T.f. pressekreterare för Sven-Erik Bucht
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072 733 3857
E-post therese.knapp@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar