Regeringen driver på för förenkling för företag

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har skickat ett brev till EU-kommissionens förste vice-ordförande Timmermans för att förmå kommissionen att sätta upp mål för att minska onödiga regelbördor för företag inom EU.

- Det är viktigt att arbetet för att stärka EU:s konkurrenskraft fortsätter. För att öka tillväxten, sysselsättningen och få en effektiv inre marknad krävs det att all lagstiftning är ändamålsenlig, effektiv, anpassad till digitaliseringen och utan onödiga bördor, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Ett stort antal av EUs medlemsstater, däribland Sverige, skickar nu en tydlig signal till EU-kommissionen att de behöver göra mer för att minska onödiga regelbördor för företag.

- Det är otroligt viktigt för svenska och europeiska företags globala konkurrenskraft, säger Mikael Damberg.

En stor del av lagstiftningen som svenska företag har att förhålla sig till beslutas på EU-nivå. Förenklingsarbetet inom EU är ett långsiktigt arbete som kräver fokus för att ge resultat. Regeringen bedriver ett konsekvent arbete så att bördan och byråkratin till följd av EU-lagstiftning minskar. Att förenkla för företag är en viktig faktor för tillväxt och sysselsättning och för att svenska företag ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till omvärlden.

För att företagandet ska bli enklare är det viktigt att förenklingsarbetet bedrivs på alla nivåer som påverkar företagen. I Sverige handlar mycket av förenklingsarbetet om att digitalisera hanteringen inom myndigheter, länsstyrelser och kommuner. En digital ärendehantering förenklar genom att det blir lättare att göra rätt från början, att få en snabbare ärendehantering och att lättare få besked om ärendestatus. Regelförenklingsarbetet får samtidigt inte leda till att arbetstagares rättigheter försvagas och till försämringar vad gäller arbetsmiljö eller till försvagat miljö- och konsumentskydd.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är viktigt att arbetet för att stärka EU:s konkurrenskraft fortsätter. För att öka tillväxten, sysselsättningen och få en effektiv inre marknad krävs det att all lagstiftning är ändamålsenlig, effektiv, anpassad till digitaliseringen och utan onödiga bördor.
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister