Regeringen ser över regler kring miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Regeringen beslutade i dag att ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) och lämna förslag på lämpliga uppdateringar.

Miljö- och trafiksäkerhetskraven i förordningen SFS 2009:1 som reglerar statliga myndigheters inköp av bilar och bilresor behöver uppdateras. Den 1 juli 2018 införs även bonus-malus. Det innebär att definitionen av miljöbil försvinner och därmed också det grundläggande miljökravet i förordningen. Detta kommer även att få konsekvenser för de kommuner och landsting som använder miljöbilsdefinitionen i sina upphandlingar.

– Regeringens mål är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Det är viktigt att myndigheterna föregår med gott exempel. En ny miljöbilsdefinition ska bidra till att uppfylla målet och gynna de miljö- och trafiksäkerhetsmässigt bästa bilarna på den svenska marknaden. Transportstyrelsen får lämna förslag på lämpliga uppdateringar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

En delredovisning som beskriver konsekvenserna av olika alternativa miljöbilsdefinitioner ska lämnas senast den 29 mars 2018. Förslag på uppdaterade trafiksäkerhetskrav ska ingå i slutredovisningen som ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman.roding@regeringskansliet.se

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?
Regeringsuppdrag publiceras på regeringen.se efter att de har expedierats.

Bakgrund
:
Syftet med förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar.  Förordningen innebär bland annat att statliga myndigheter enbart ska köpa in eller leasa miljöbilar, såvida de inte har särskilda skäl. I förordningen avses med en miljöbil en personbil som uppfyller kraven för den femåriga befrielsen från fordonsskatt.

Bonus-malus
Regeländringar beslutade den 21 december 2017
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/01/regelandringar-beslutade-den-21-december-2017/

Bonus-Malus och bränslebytet
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/bonus-malus-och-branslebytet/

Regeringen föreslår ett bonus-malus-system samt bränslebyte för minskade utsläpp från bilar
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-forslar-ett-bonus-malus-system-samt-branslebyte-for-minskade-utslapp-fran-bilar/

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.