Regeringen tar krafttag mot alkohol och droger i trafiken

Regeringen ger idag Trafikverket i uppdrag att samordna myndigheternas arbete med samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT). I uppdraget ligger att i samarbete med Rikspolis­styrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Socialstyrelsen ta fram gemensamma nationella re­kommendationer för arbetet enligt samverkansmodellen SMADIT och för hur verksamheten kan följas upp och utvärderas.

-  Rattfylla gör varje år att människor dör i onödan, det måste tas på mycket stort allvar. Vårt förslag handlar om att komma åt de bakomliggande orsakerna till att människor kör bil onyktra, det här är en viktig del i arbetet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) syftar till att minska antalet förare i trafiken som är påverkade av alkohol och droger. Metoden innebär att när rattfyllerister rapporteras ska ett samtal med socialtjänsten eller beroendevården erbjudas inom 24 timmar.

- Vi vet att när en person med alkoholberoende avslöjas, finns ofta motivationen för behandling och då ska också personen ges erbjudandet att få vård. Detta erbjudande kan bli vändpunkten för en person att bli en nykter fordonsförare, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

En slutrapport om uppdragets genomförande ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 januari 2015.

Kontakt

Mychele Östman
Pressekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
08-405 51 50
070-771 16 34

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos barn- och äldreminister Maria Larsson
08-405 50 65
070-382 47 78

 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera