Regeringen underlättar för jägare med funktionsnedsättning att få jaga

I dag, torsdag den 24 maj, har regeringen beslutat om en ändring i jaktförordningen som ska underlätta för jägare med funktionsnedsättning att jaga.

- Det här är en viktig rättighetsfråga. Jakt ska vara tillgängligt för alla och självklart även för jägare med funktionsnedsättning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

I dag gäller vissa förutsättningar för att få undantag från huvudregeln om att jakt från motordrivet fordon är förbjuden. Regeringen föreslår att en ändring görs i jaktförordningen så att personer med funktionsnedsättning får en förenklad tillståndsprövning när de vill jaga vilda fåglar och arter som skyddas av art- och habitatdirektivet från ett motordrivet fordon. En förutsättning för jakten är att motorn varit avstängd i minst fem minuter.

Tillståndsprövningen ska utföras av Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Även om huvudregeln i svensk jakträtt är att jakt från motordrivet fordon är förbjuden måste jakt kunna vara tillgängligt även för rullstolsburna jägare med bestående funktionsnedsättning.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar