Regeringen utser ny ordförande i E-legitimationsnämnden

Regeringen har idag utsett Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf till ny ordförande i E-legitimationsnämnden.

Regeringen har också utsett it-direktören Stefan Olowsson, Försäkringskassan och it-direktören Jan Zetterdahl, Skatteverket, till nya ledamöter i E-legitimationsnämnden. Kvar som ledamöter sedan tidigare är generaldirektören Annika Bränström, Bolagsverket, generaldirektören Katrin Westling Palm, Pensionsmyndigheten och direktören Per Mosseby, Sveriges Kommuner och Landsting. Förordnandena gäller från den 1 december 2015 och till och med den 31 december 2016.

- E-legitimationer är avgörande för digitaliseringen av den offentliga sektorn, säger it-minister Mehmet Kaplan. Det handlar om integritet och trygghet på nätet, men även om effektivisering av myndigheterna.

- E-legitimationsnämnden har ett viktigt uppdrag att lösa i samverkan med andra myndigheter. Därför utser vi nu en ny sammansättning av myndighetens ledning, där de myndigheter som är stora användare av e-legitimationer finns representerade, fortsätter it-minister Mehmet Kaplan.

- Jag är stolt och glad att ha fått regeringens förtroende, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket och ny ordförande för E-legitimationsnämnden. Arbetet med att gå över till en ny modell för e-legitimationer har pågått under en tid men det finns fortfarande en del utmaningar att ta tag i. Jag är övertygad om att vi myndigheter löser detta inom ramen för den samverkanskultur som byggts upp under lång tid i svensk förvaltning.

E-legitimationsnämnden är en myndighet under regeringen med uppdraget att samordna och stödja offentlig sektors behov av e-legitimationer. Myndigheten arbetar med att etablera Svensk e-legitimation, en ny modell för försörjning av e-legitimationer.

Kontakt:
Martin Kling
t.f. Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
Tel. 072-249 44 68 
martin.kling@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

E-legitimationer är avgörande för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Det handlar om integritet och trygghet på nätet, men även om effektivisering av myndigheterna.
Mehmet Kaplan, it-minister
E-legitimationsnämnden har ett viktigt uppdrag att lösa i samverkan med andra myndigheter. Därför utser vi nu en ny sammansättning av myndighetens ledning, där de myndigheter som är stora användare av e-legitimationer finns representerade.
Mehmet Kaplan, it-minister
Jag är stolt och glad att ha fått regeringens förtroende. Arbetet med att gå över till en ny modell för e-legitimationer har pågått under en tid men det finns fortfarande en del utmaningar att ta tag i. Jag är övertygad om att vi myndigheter löser detta inom ramen för den samverkanskultur som byggts upp under lång tid i svensk förvaltning.
Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket och ny ordförande för E-legitimationsnämnden