Regeringen vill göra det tryggare att starta och driva företag

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över socialförsäkringssystemet för företagare. Regeringens mål är att Sveriges företagare ska ha ett socialförsäkringssystem som vid varje given tidpunkt gör att egenföretagare, småföretagare och människor som kliver in och ur företagarrollen känner samma trygghet som andra.

Svårigheten med att på förhand veta vilken ekonomisk trygghet, vid till exempel sjukdom eller när man får barn, är ett av de största hindren för att våga starta eget. Rapporten från Entreprenörskapsbarometern 2016 visar att de som kan tänka sig att bli företagare och de som redan är företagare anger att mindre trygghet är den största nackdelen med att vara företagare. Inte minst kvinnor drar sig för att starta eget av just den anledningen.

– För att fler människor ska se företagande som ett naturligt steg måste trygghetssystemen fungera lika bra för ensamföretagaren som för den som är anställd. Vi har tagit ett stort steg i rätt riktigt genom att förbättra försäkringsskyddet för personer som startar företag genom att uppbyggnadsperioden för sjukpenningen förlängs till 36 månader och utvidgas till att även omfatta aktiebolag. Men mer behöver göras, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– En utredare ska se över hur vi kan förbättra sjukförsäkringen och på ett sätt som bidrar till att socialförsäkringssystemet leder till ökad jämställdhet genom att fler kvinnor vågar starta och driva företag, säger socialminister Annika Strandhäll.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon 072-450 41 85
jakob.andersson@regeringskansliet.se 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar