Regeringen vill införa alkobommar

Regeringen har tidigare aviserat att man kommer att ge Trafikverket i uppdrag att titta på införandet av automatiska nykterhetskontroller, så kallade alkobommar. Det formella beslutet togs på dagens sammanträde och inom kort kommer Trafikverket att börja ett arbete för att se i vilka utvalda hamnar som alkobommar kan bli permanenta.

I september förra året invigdes alkobommarna. Under försöksperioden i Stockholm och Göteborg sjönk antalet stoppade fordon. Efter de framgångsrika försöken ser regeringen nu över möjligheten till en mer permanent lösning för alkobommar i strategiskt utvalda hamnar. Därför får Trafikverket i uppdrag att analysera vilka hamnar som kan vara aktuella för att installera permanenta alkobommar, utifrån parametrar såsom nytta, effekt och trafikvolymer.

– Sverige är ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet. För att fortsätta vara det också framöver behöver vi med nollvisionen som målbild titta på nya smarta lösningar. En sådan lösning är alkobommar i våra stora färjehamnar, de har visat sig vara väldigt effektiva, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 november 2015.

Kontakt:

Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar