Regeringen vill kombinera olika tekniska lösningar för att fler ska få snabbt bredband

Regeringen uppdrar åt Post- och Telestyrelsen (PTS) att ta fram material för vägledning och information till regionala och lokala aktörer om hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att effektivt bygga ut bredband. Det innebär att alla uppdrag som aviserades i bredbandsstrategin nu har lämnats till PTS.

Teknikutvecklingen går snabbt. Om flera olika tekniker kombineras på ett smart sätt kan vi på kortare tid och till lägre kostnad ge fler människor en bra internetuppkoppling. Genom att ge PTS uppdraget att ta fram material för vägledning och information vill vi hjälpa kommuner och andra aktörer att bygga ut nätet på landsbygden så effektivt som möjligt, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson

Efter uppdragets genomförande ska PTS sprida informationsmaterialet till berörda intressenter.

PTS ska tillvarata relevanta erfarenheter från externa aktörer, bland annat från de utbildningsinsatser som PTS genomför inom bredbandsområdet på regional och kommunal nivå.

Uppdraget ska redovisas till regeringen i form av framtaget informationsmaterial senast den 19 december 2018.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar