Regeringssamordnare utsedda med anledning av Ericssons sparpaket

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har idag utsett Anitra Steen och Sylvia Schwaag Serger till samordnare av regeringens insatser med anledning av Ericssons sparpaket.

– Jag har tillfrågat Anitra Steen och Sylvia Schwaag Serger och de har tackat ja till att agera som regeringens samordnare då Ericsson nu genomför sitt sparpaket. Jag uppskattar deras hjälp i denna svåra situation, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Anitra Steen

Anitra samordnade med framgång Södertälje kommuns insatser i samband med Astra Zenecas nedläggning av sin forskningsverksamhet. Tidigare har hon bland annat varit VD i Systembolaget AB, generaldirektör i Riksskatteverket, statssekreterare i Finansdepartementet, generaldirektör i Verket för Högskoleservice, statssekreterare Utbildningsdepartementet.

– Ericsson är ett viktigt företag för Sverige och för mig är det en självklarhet att bidra med min kompetens och erfarenhet i detta viktiga uppdrag, säger Anitra Steen. 

Sylvia Schwaag Serger

Sylvia arbetar i Vinnovas ledning som ansvarig för internationell strategi. Hon disputerad i ekonomisk historia på LSE (London School of Economics). Sylvia har även 20 års erfarenhet av innovationspolitik, har tidigare varit anlitad som expert av OECD, EU Kommissionen och Världsbanken.

– För mig var det självklart att tacka ja och jag tror att mina kunskaper om forsknings- och innovationssystemet i Sverige kommer att komma väl till användning i den process vi nu inleder, säger Sylwia Schwagg Serger.

Kontakt
Gösta Brunnander

Tf pressekreterare hos Mikael Damberg
072-5442866
gosta.brunnander@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar