Roamingavgifter slutförhandlas i TTE-rådet

I dag är bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i Bryssel för att delta i ministerrådsmötet TTE. Dagens möte kommer till stor del handla om att de europeiska IKT-ministrarna ska försöka enas om en kompromiss om nya tak för grossistavgifter för roaming inför förhandlingar med parlamentet. Överenskommelsen är en förutsättning för att tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet ska kunna avskaffas.

Under 2015 beslutades det i EU att roamingavgifter ska avskaffas senast juni 2017. Sedan juni 2016 har det i ministerrådet pågått diskussioner om hur avskaffandet ska genomföras. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson är i dag i Bryssel och representerar Sverige i slutförhandlingarna om ett kompromissförslag om en stegvis sänkning av avgifterna i grossistledet.

På mötet kommer även de europeiska IKT-ministrarna att diskutera e-handel och andra gränsöverskridande paketleveranstjänster, det fortsatta arbetet med den inre digitala marknaden samt en snabb framtida utbyggnad av 5G-nät i Europa.

Kontakt:
Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
070-2729651      
agnetha.bostrom@regeringskansliet.se

                            

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar