Rundabordssamtal om byggbranschens digitalisering

I morgon, den 5 april, bjuder bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson in byggbranschen till ett rundabordssamtal om branschens digitala omställning.

Digitaliseringen av byggbranschen har stor utvecklingspotential. Den digitala mognaden i byggin­dustrin ligger dock på en låg nivå. Det visar den under­sökning som Tillväxtanalys nyligen presenterat om digital mognad i svenskt näringsliv. Anledningarna till att branschen ligger efter är komplexa. Regeringen bjuder därför in branschen till ett rundabordssamtal.

- Digitaliseringen kan bidra till både kostnadseffektivisering och miljövinster. Vi behöver tillsammans diskutera vilka hinder som finns och hur vi tar oss över dem. Jag ser fram emot att höra vilka åtgärder och initiativ som aktörerna kan förverkliga, på egen hand eller i samverkan med andra, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Tid: Onsdag, den 5 april, kl. 9.00
Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar