Skarpare läge i TTIP-förhandlingarna

Idag träffas EUs handelsministrar i Bryssel för att diskutera aktuella handelspolitiska frågor. På agendan finns det kommande ministermötet i WTO, frihandelsförhandlingar med USA (TTIP) och frihandelsförhandlingar med länder i Asien och Sydamerika.

Ett av de stora framstegen vid WTO:s tionde ministermöte i Nairobi i december förväntas bli ett avslut av förhandlingarna om informationsteknikavtalet ITA2 (Information Technology Agreement). Avtalet innebär tullfrihet på en stor mängd teknikvaror som tillsammans omfattar ca 7 procent av den totala världshandeln.

- Sverige har varit drivande i arbetet för en uppdatering av informationsteknikavtalet. Ett lyckat resultat på ministermötet i december är viktigt för Sverige och för våra företag, inte minst i ljuset av Sveriges nya exportstrategi som syftar till att öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin, konstaterar närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Kopplat till ITA finns även frågan om tjänstehandel – som Sverige fokuserar på i alla internationella handelsförhandlingar.

- Tjänster som idag kan levereras digitalt står för ca 25 procent av värdet av EU:s export. Därför behöver vi moderna handelsregler, vilket jag värnar mycket starkt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

De bilaterala handelsförhandlingarna med USA (TTIP) har under det senaste halvåret kommit in i ett skarpare läge och EU förutser nu en ökad förhandlingstakt. Parterna har nyligen utbytt nya bud om tullsänkningar och lägger nu grunden för ett viktigt samarbete för att undanröja handelshinder. Frågor som kommer förhandlas under våren är bl.a. offentlig upphandling och hållbar utveckling.

- Ett djupt och omfattande avtal med USA är en möjlighet för ökad tillväxt och fler jobb i Sverige. EU gynnas av ett större handelsutbyte med den amerikanska marknaden och genom fler investeringar. Jag är särskilt nöjd över Sveriges förslag om ett samarbete för minskad antibiotikaanvändning i djurproduktion nu är en del av förhandlingarna, kommenterar Näringsminister Mikael Damberg.

Gällande frågan om investeringar och investeringsskydd i TTIP-avtalet säger Mikael Damberg:

- Jag välkomnar kommissionens förslag om investeringsskydd som lämnats till USA och jag tror att detta kan bli en global förebild för moderna investeringsregler. Förslaget innehåller en tydlig bekräftelse av staters rätt att införa lagstiftning för allmänna ändamål som skydd av miljö och hälsa. Förslaget innehåller också en etablering av en förändrad tvistlösningsmekanism, vilket innebär att ett moderniserat investeringsskydd blir en del av förhandlingarna. Detta är av central betydelse för TTIP-förhandlingarna i sin helhet.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar