Sonja Daltung ny generaldirektör för Tillväxtanalys

Regeringen har idag utnämnt Sonja Daltung till generaldirektör och chef för Tillväxtanalys. Hon kommer närmast från Expertgruppen för Biståndsanalys där hon varit kanslichef. Sonja Daltung tillträder som generaldirektör den 23 januari 2017.

- Tillväxtanalys har en mycket viktig uppgift när det gäller utvecklingen av tillväxtpolitiken i Sverige. Genom policyrelevanta analyser och utvärderingar får vi kunskap om de hinder och den potential som finns inom tillväxt- och innovationspolitiken. Jag är glad att Sonja Daltung har tackat ja till uppdraget som generaldirektör. Sonja Daltung har en gedigen kunskap och erfarenhet som gör henne väl lämpad för uppgiften, säger näringsminister Mikael Damberg.

Sonja Daltung har tidigare bland annat varit huvudsekreterare i Finanskriskommittén, enhetschef vid Finansdepartementets Finansmarknadsavdelning och varit verksam vid Riksbanken. Hon innehar en doktorsgrad i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar