Statens försäljning av Apoteksgruppen i Sverige Holding AB godkänns av Konkurrensverket

Statens ägande i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB kan därmed övergå till Euroapotheca UAB enligt det aktieöverlåtelseavtal som undertecknades i november 2017

Regeringen beslutade i november 2017 med stöd av riksdagens bemyndigande från juni 2017 att sälja Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (AGHAB) till Euroapotheca UAB (Euroapotheca). Euroapotheca förvärvade i och med avtalet 100 procent av aktierna i AGHAB, vilket även ger tillgång till AGHAB:s enprocentiga ägande i de anslutna medlemsapoteken. Försäljningspriset för aktierna i AGHAB var 1694 miljoner kronor.

Förvärvet har villkorats bland annat av Konkurrensverkets godkännande. Då Konkurrensverket nu meddelat sitt godkännande av transaktionen innebär det att samtliga villkor för aktieöverlåtelsen är uppfyllda. Ägandet av aktierna i AGHAB kommer därmed att övergå till Euroapotheca inom kort.

Fakta om företagen

AGHAB är Apoteksgruppens serviceorganisation, som stöder och samordnar de totalt 189 apoteken som ingår i kedjan. AGHAB:s intäkter består bland annat av serviceavgifter från medlemsapoteken. Bolaget omsätter drygt 270 miljoner kronor och har ungefär 60 medarbetare. För mer information se www.apoteksgruppen.se

Euroapotheca är en internationell apotekskedja med ca 450 apotek i Baltikum och Polen. Euroapotheca är marknadsledande i Litauen, omsätter ca 350 miljoner euro och har ca 3000 anställda. Bolaget ingår i koncernen Viliaus Prekyba som är den marknadsledande detaljhandelsaktören i Baltikum med drygt 3,3 miljarder euro i omsättning och ca 36 000 medarbetare. För mer information se www.euroapotheca.lt och www.vilniausprekyba.eu.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

 

Fakta om företagen
Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja som består av totalt 189 apotek (varav 185 med receptexpedition), vilka ägs av cirka 180 egenföretagare. AGHAB är Apoteksgruppens serviceorganisation, som stöder och samordnar egenföretagarna. AGHAB:s intäkter består bland annat av serviceavgifter från medlemsapoteken. Bolaget omsätter drygt 270 miljoner kronor och har ungefär 60 medarbetare. För mer information se www.apoteksgruppen.se.

Euroapotheca är en internationell apotekskedja med ca 450 apotek i Baltikum och Polen. Euroapotheca är marknadsledande i Litauen, omsätter ca 350 miljoner euro och har ca 3000 anställda. Bolaget ingår i koncernen Viliaus Prekyba som är den marknadsledande detaljhandelsaktören i Baltikum med drygt 3,3 miljarder euro i omsättning och ca 36000 medarbetare. För mer information se www.euroapotheca.lt och www.vilniausprekyba.eu.

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.