Strategiska innovationssamarbeten ökar Sveriges internationella attraktivitet

Regeringen ger Vinnova i uppdrag att förstärka arbetet med strategiska internationella innovationssamarbeten. Uppdraget innebär en kraftsamling som ökar Sveriges internationella attraktivitet och förmåga som global innovationspartner. Vinnova ska komplettera och förstärka andra främjarinsatser inklusive regeringens utsända innovations- och forskningsråd; utlandsverksamheten för strategiskt främjande av innovation, forskning och högre utbildning.

- Vi ser att många länder springer snabbt och Sverige måste hålla ett högt tempo om vi ska lyckas behålla vår starka internationella position inom innovationsområdet. En av flera insatser för att lyckas med det är att stärka samarbetet med viktiga länder som Tyskland och Frankrike, vilket vi nu gör. Förhoppningsvis ger dessa samarbeten effekten att ett plus ett kan bli tre, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Sveriges innovationspartnerskap med Indien, Frankrike och Tyskland visar att innovationsdiplomati öppnar dörrar för Sverige. Regeringen har därför gett ett uppdrag till Vinnova att förstärka och bistå Regeringskansliet i arbetet med strategiska internationella innovationssamarbeten och långsiktigt innovationsfrämjande i prioriterade länder och regioner. Det är en insats för att utveckla innovationssystemet som ska underlätta utveckling och genomförandet av strategiska innovationssamarbeten.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?
Regeringsuppdrag publiceras på regeringen.se efter att de har expedierats.

Bakgrund: 
Internationella innovationssamarbeten och partnerskap är viktiga för att Sverige ska bibehålla sin internationellt konkurrenskraftiga innovationskraft och produktion. För att bibehålla Sveriges position har regeringen satsat på att utveckla bilaterala innovationssamarbeten med strategiskt intressanta länder och genom att förstärka verksamheten vid Sveriges innovations- och forskningskontor i världen.

Pressmeddelande: Sverige och Tyskland i unikt innovationspartnerskap
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/sverige-och-tyskland-i-unikt-innovationspartnerskap/

Pressmeddelande: Svenskt-franskt partnerskap inom gröna transporter
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/svensk-franskt-partnerskap-inom-grona-transporter/

Pressmeddelande: Sverige och Indien fördjupar samarbetet inom innovation
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/sverige-och-indien-fordjupar-samarbetet-inom-innovation/

Innovations- och forskningsråd i utlandet 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/innovation/regeringens-innovations--och-forskningsrad-i-utlandet/

 


 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Media

Media