Sven-Erik Bucht besöker Grönland

22–23 maj besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Ilulissat på Grönland för att delta vid högtidlighållandet av Ilulissatdeklarationens 10-årsjubileum. Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen står värd för ministermötet där representanter från övriga medlemsstater i Arktiska rådet också deltar.

Under besöket på Grönland kommer landsbygdsministern att delta i diskussioner om arktiskt samarbete med fokus på hållbar utveckling i regionen. Samtal om vikten av forskningssamarbete med anledning av ikraftträdandet av Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation blir också en viktig del av ministermötet.

Högtidlighållandet av Ilulissatdeklarationen utgör ett viktigt tillfälle för de arktiska staterna och urfolksorganisationerna att bekräfta ambitionen att behålla Arktis som en region karakteriserad av samarbete och dialog. 

Fakta:

Arktiska rådet är det främsta samarbetsorganet för arktiska frågor. Medlemsstaterna i rådet är de åtta länderna med territorium ovanför polcirkeln, dvs. Danmark (Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA. Därutöver deltar sex urfolksorganisationer som permanenta deltagare i Arktiska rådets arbete.

Ilulissatdeklarationen undertecknades på Grönland år 2008 av utrikesministrarna för de fem arktiska kuststaterna och bekräftade bland annat att existerande internationella ramverk fortsatt måste vara styrande vid territoriella dispyter i regionen. De undertecknande staterna åtog sig även att både nationellt och internationellt verka för att skydda den marina arktiska miljön.

Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation är ett avtal som undertecknades vid Arktiska rådets ministermöte i Fairbanks i maj 2017 och som träder ikraft 23 maj 2018. Avtalet syftar till att underlätta utbyte av vetenskapliga data och för forskare, instrument och prover att fritt röra sig mellan länderna i regionen. Avtalet betonar även vikten av dialog med lokalbefolkningen i de arktiska områden och att ta till vara den kunskap som de har om levnadsförhållandena där.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar