Sven-Erik Bucht deltar i invigning av samverkansarena för livsmedelssektorn

I dag, den 24 maj, lanseras satsningen Sweden Food Arena där hela livsmedelskedjan samverkar för en svensk livsmedelssektor i världsklass. Tillväxtverket stödjer arbetet med arenan på uppdrag av regeringen.

Sweden Food Arena prioriterar tre forskningsområden där sektorn kan samverka; Hälsa och smak, Cirkulär mat och Digitalisering och automation. Exempel på visioner är att genom innovation följa fotavtrycket från matkonsumtionen, att biprodukter tas tillvara på ett optimalt sätt och att genom ökad automation och digitalisering i hela livsmedelskedjan driva innovation och effektivitet. Sverige ska även bli ett ledande land inom prevention av välfärdssjukdomar med hjälp av kosten.

Arenan är en del av regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030. 

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar