Sven-Erik Bucht deltar vid informellt ministermöte på Malta

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar vid det informella jordbruks- och fiskerådsmötet på Malta den 22-23 maj. Under mötet diskuteras klimatförändringar och tillgång till vatten i EU, frågor som är växande utmaningar för jordbruket.

Klimatförändringarna påverkar tillgången till vatten och detta får i sin tur konsekvenser för jordbrukssektorn. Det maltesiska ordförandeskapet har påtalat vikten av att kunna möta de utmaningar som klimatförändringarna medför, som till exempel omställning av produktion, hantering av risker och störningar och samspelet med andra vattenanvändare. Diskussionen kommer att kretsa kring hur den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, kan utformas för att bidra till hantering av dessa problem.

Den svenska regeringens syn på framtida CAP är att ett större fokus bör läggas på landsbygdsprogrammet där instrumenten finns för att sprida kunskap och arbeta med anpassningsåtgärder inom jordbruket till exempel genom investeringsstöd. Även forskning och innovation är viktiga instrument. 

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar