Sven-Erik Bucht deltar vid rådsmöte i Bryssel

På måndag, den 6 november, deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid rådsmötet för EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel. På agendan står bland annat hållbar användning av bekämpningsmedel och jordbruksrelaterade handelsfrågor.

Ministrarna inleder med att diskutera hur medlemsländerna kan arbeta effektivare med hållbar användning av bekämpningsmedel och vad som ytterligare bör göras inom området integrerat växtskydd.

Sverige anser att det finns flera goda erfarenheter från det svenska arbetet med integrerat växtskydd som kan lyftas fram. I Sverige innebär integrerat växtskydd att förebyggande åtgärder ska vidtas, att skadliga organismer ska övervakas, att hållbara icke-kemiska metoder ges företräde framför kemiska metoder samt att de kemiska växtskyddsmedel som används ska vara målspecifika.

Under punkten jordbruksrelaterade handelsfrågor tas bland annat pågående frihandelsförhandlingar och nästa WTO-ministermöte i december upp. Sverige stödjer EU:s handelsagenda och för fram offensiva intressen på jordbruksområdet utan att avkall görs på viktiga värden såsom människors och djurs hälsa samt miljö och klimat.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Genvägar
Artikel: Bekämpningsmedel, handelsrelaterade jordbruksfrågor och hållbar markförvaltning på jordbruksministermöte

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Näringsdepartementet på Twitter

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.