Svenska Testbäddar ska locka nya investeringar till Sverige

Regeringen beslutade i dag att ge Vinnova i uppdrag att etablera en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige som en del av Testbädd Sverige.

Test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer avancerad utveckling av varor och tjänster. Regeringen arbetar för att Sverige ska fortsätta vara en globalt attraktiv plats för framstående forskning och innovation. Regeringen lanserade Testbädd Sverige för att kraftsamla för innovation och att nya idéer och lösningar testas i Sverige.

Det finns över 100 testbäddar i Sverige men kunskapen om dem är låg och regeringen beslutade i dag att ge Vinnova i uppdrag att etablera en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige, verka för framväxten av internationellt särskilt attraktiva test- och demonstrationsmiljöer och även marknadsföra dem till företag och investerare.

– Syftet med Testbädd Sverige är att kraftsamla för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att bättre möta de samhällsutmaningar för en hållbar utveckling vi står inför i dag, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.

Vinnova ska delrapportera uppdraget den 1 mars 2018 och därefter ska uppdraget rapporteras årligen i deras årsredovisning.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Mer om de strategiska samverkansprogrammen:

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar