Uppkopplad och automatiserad körning i fokus när EU:s transportministrar möts i Frankfurt

Tysklands transportminister Alexander Dobrindt har i samband med motormässan i Frankfurt bjudit in EU:s transportministrar och EU-kommissonen för att delta på ett andra möte för att stärka samarbetet kring uppkopplad och automatiserad körning. På mötet kommer infrastrukturminister Tomas Eneroth att delta.

Syftet med mötet är att dela med sig av erfarenheter och diskutera hur bland annat förutsättningarna kan förbättras för uppkopplad och automatiserad körning inom EU. Även gränsöverskridande tester för uppkopplade och självkörande fordon diskuteras där möjligheterna att använda data från fordon och infrastruktur är en viktig del.

I samband med mötet väntas även Sverige, Finland och Norge att skriva under ett Joint Statement on Cooperation in Cross Border testing of Connected and Automated Driving. Samarbetet främjar möjligheterna för länderna att utföra tester över landsgränserna. Projektet Nordic Way 2, som är ett CEF-projekt (Fond för ett sammanlänkat Europa), har fått medel från EU där de nordiska länderna samarbetar med projekt inom uppkopplade och samverkande fordon och system.

Kontakt:
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil: 070-2198164                               
maja.zachrisson@regeringskansliet.se

Genvägar:

Artikel: Stärkt samarbete om självkörande bilar

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar