Utökat mandat för myndigheter när transportföretag bryter mot reglerna på yrkestrafikområdet

Näringsdepartementet har remitterat en promemoria med förslag som innebär att polisen och tullen ska kunna klampa fordon i upp till 36 timmar om exempelvis cabotagereglerna överträtts. Detta ska leda till att fler företag som begår överträdelser faktiskt betalar de sanktionsavgifter som de fått.

Sedan 2015 gäller lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Enligt lagen kan Polismyndigheten och Tullverket omhänderta egendom relaterade till ett fordon eller en transport eller klampa själva fordonet vid olika typer av överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen, som till exempel vid överträdelse av cabotagereglerna. Ett problem med dagens lagstiftning är att den tid under vilken åtgärderna maximalt får bestå har varit alltför begränsad.

I promemorian föreslås att tiden förlängs med 50 % så att åtgärderna ska kunna bestå i upp till 36 timmar.

– Förslaget är ett led i arbetet med att stärka transportsektorn genom att förbättra myndigheternas möjligheter att komma åt de aktörer som bryter mot reglerna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Promemorian innehåller också förslag om att tulltjänstemän ska kunna besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelse av cabotagereglerna. Detta är ytterligare ett sätt att effektivisera kontrollerna och öka möjligheten att komma åt fusk.

Kontakt:
Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 0702663105
adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.