Diabetesepidemin är ett faktum i Sverige

Diabetes är världens snabbaste växande sjukdom. FN klassar diabetes som ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. I Sverige talar forskarna om en epidemi.
Sverige är bland de bästa länderna i världen på forskning om diabetes, dess orsaker och komplikationer. Lunds universitets Diabetescentrum är ett av världens främsta forskningscentra.

Med anledning av WHO:s Världsdiabetesdag 2013 bjuds media in till en presskonferens på Skånes Universitetssjukhus i Lund med Nationella Diabetesteamet*.
Tid:
6 november kl. 10.30

Plats: Patienthotellets matsal, vån 2, lilla konferensrummet (vid sjukhusets huvudentré, Getingevägen).
Medverkande:

  • Professor och diabetesläkare Mona Landin-Olsson presenterar ny internationell undersökning.
  • Psykolog Therese Anderbo, berättar om sin avhandling som handlar om rädsla för låga blodsockervärden som utgör det största hindret för att nå god sjukdomskontroll vid diabetes.
  • Erik Öster, diabetes sedan 13-års ålder, berättar om ett liv med planering och kontroll. Varje dag.
  • Hypo-simulator finns på plats med möjlighet för media att testa hur ett blodsockerfall kan upplevas.

Presskontakt
Lena Bergling, 0702 – 34 51 58 och Annika Eliasson, 0702 – 35 43 35. info@rmpmedia.se

*Nationella Diabetesteamet arbetar för att sprida information och kunskap om diabetes, samt verka för god vård och ökad livskvalitet hos personer med diabetes. I NDT ingår Svenska Diabetesförbundet (SDF), Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes (BLFed), Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och Dietisternas Riksförbund (DRF).
Världsdiabetesdagen är 14 november.

Om oss

Nationella Diabetesteamet, NDT , är en politiskt obunden sammanslutning som samlar profession och patientföreträdare i frågor om diabetes. NDT arbetar för att sprida information och kunskap om diabetes, samt verka för god vård och ökad livskvalitet hos personer med diabetes. I NDT ingår Svenska Diabetesförbundet (SDF), Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes (BLFed), Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och Dietisternas Riksförbund (DRF).

Dokument & länkar