Mona Sahlin mottar rapport om rekrytering i sociala medier

Sociala medier spelar en viktig roll i rekryteringen till och spridningen av propaganda från terrororganisationer såsom den så kallade Islamiska staten, visar en ny rapport från Försvarshögskolan som presenteras i dag.

Länge har det spekulerats i att rekrytering till våldsbejakande extremiströrelser såsom Svenska motståndsrörelsen och den så kallade Islamiska staten sker på internet och i sociala medier. I en ny rapport författad av Linus Gustafsson, analytiker vid Försvarshögskolan och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS), presenterars belägg för att våldsbejakande extremistgrupper i Sverige använder sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Twitter som ett verktyg för rekrytering.

- Rapporten ger en unik inblick i de svenskspråkiga våldsbejakande islamistiska extremistgrupper och profiler som är och har varit aktiva på Facebook för att propagera och rekrytera. Sidor på Facebook har varit särskilt viktiga för spridning av våldsbejakande budskap, säger Linus Gustafsson.

Rapporten, beställd av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, visar också att användningen av sociala medier spelar en viktig roll i spridningen av de våldsbejakande extremiströrelsernas propaganda.

- Internet och sociala medier har gett oss fantastiska möjligheter att kommunicera, men det är samtidigt viktigt att våga se dess baksidor. Exempelvis är det nödvändigt att förstå hur de våldsbejakande extremistgrupperna använder dessa plattformar för sina syften. I dag sker inte bara radikalisering via vänner och bekanta, utan radikalisering sker i stor utsträckning på internet och via sociala medier. Det är viktigt att samhället rustar sig för att möta våldsbejakande extremistiska budskap på nätet, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Måndagen den 2 november arrangerar Försvarshögskolan ett seminarium baserat på rapportens slutsatser om våldsbejakande extremism och sociala medier. Mona Sahlin medverkar och kommenterar rapporten. 

Detta seminarium är öppet för allmänheten. Ingen anmälan behövs.

Tid: Måndag 2 november kl. 13:00-14:00

Plats: Lejonsköldska salen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Kontakt: Linus Gustafsson, tel. 073-783 77 14. För frågor riktade till den nationella samordnaren, pressekreterare Fredrik Hammarbäck 070-552 62 17

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har som huvuduppdrag att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Därtill ska den nationella samordnaren även erbjuda och förmedla kunskapsstöd och rådgivning till kommuner och andra lokala aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism.

Taggar:

Om oss

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Prenumerera

Citat

Internet och sociala medier har gett oss fantastiska möjligheter att kommunicera, men det är samtidigt viktigt att våga se dess baksidor. Exempelvis är det nödvändigt att förstå hur de våldsbejakande extremistgrupperna använder dessa plattformar för sina syften. I dag sker inte bara radikalisering via vänner och bekanta, utan radikalisering sker i stor utsträckning på internet och genom sociala medier. Det är viktigt att samhället rustar sig för att möta våldsbejakande extremistbudskap på nätet.
Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
- Rapporten ger en unik inblick i de svenskspråkiga våldsbejakande islamistiska extremistgrupper och profiler som är och har varit aktiva på Facebook för att propagera och rekrytera. Sidor på Facebook har varit särskilt viktiga för spridning av våldsbejakande budskap.
Linus Gustafsson, analytiker vid Försvarshögskolan